• Má konateľ povinnosť uzatvoriť zmluvu s vlastnou spoločnosťou?
  Konateľ s.r.o. predstavuje štatutárny orgán spoločnosti, ktorý sa zaoberá obchodných vedením a je oprávnený konať v mene spoločnosti. Konateľ tiež vykonáva ekonomické a iné aktivity v súlade s činnosťou spoločnosti. Konateľ musí so spoločnosťou uzatvoriť Zmluvu o výkone funkcie konateľa alebo Mandátnu zmluvu. Zmluva…
  Continue reading »
 • Povinnosť elekronických občianských preukazov
  Povinnosť vlastniť elektronický občiansky preukaz budú musieť všetci konatelia na to, aby mohli vstúpiť do elektronickej schránky pre obojstrannú komunikáciu s úradmi. Elektronické schránky nahradia úradné dokumenty zasielané poštou. Ich plné využitie začne najneskôr 1. januára 2017.     Táto povinnosť…
  Continue reading »
 • Cestovné náhrady ako uznateľný daňový výdavok
  Pracovnou cestou sa rozumie vykonávanie svojej práce na inom mieste, než je dohodnuté v pracovnej zmluve. Pracovnou cestou može byť seminár, veľtrh, stretnutia s klientami, dodávateľmi a iné.     Pracovná cesta sa do nákladov aplikuje cez vyplatené cestovné náhrady, ktoré…
  Continue reading »
 • Prehľad daňových kontrol v roku 2015
  Aké dane kontrolovali daňoví kontrolóri a koľko ich vykonali? Prinášame vám výsledky ukončených daňových kontrol.   Sumár daňových kontrol za rok 2015 Daňoví kontrolóri ukončili v roku 2015 spolu 10 416 kontrol z čoho v 54 % prípadoch skončila daňová kontrola bez nálezu.…
  Continue reading »
 • Aký je rozdiel medzi zálohovou faktúrou a predfaktúrou?
  Zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty pojmy ako predfaktúra alebo zálohová faktúra nepozná. V zákone v § 71 je definovaný len pojem faktúra.   Pojmy zálohová faktúra, predfaktúra, preddavková faktúra a podobne sa však často vyskytujú v účtovných…
  Continue reading »