<- Späť na blog

Povinnosť elekronických občianských preukazov

4. októbra 2016

Povinnosť vlastniť elektronický občiansky preukaz budú musieť všetci konatelia na to, aby mohli vstúpiť do elektronickej schránky pre obojstrannú komunikáciu s úradmi. Elektronické schránky nahradia úradné dokumenty zasielané poštou. Ich plné využitie začne najneskôr 1. januára 2017.

 

 

Táto povinnosť sa týka:

 

– konateľov s. r. o.

– členov predstavenstva a. s.

– spoločníkov v. o. s.

– komplementárov k. s.

– členov predstavenstva jednoduchej spoločnosti na akcie (nový typ obchodnej spoločnosti na SR od 1. januára 2017)

 

Nevyhnutnosťou je aktivácia elektronického OP prostredníctvom bezpečnostného osobného kódu, ktorý pozostáva zo 6 číslic a vybavuje sa na oddelení dokladov Polície. V meste Žilina ho ho vybavíte v klientskom centre na mestskom úrade. Tento kód sa požaduje pri každom použití elektronického OP. Tiež je potrebné mať čítačku čipových kariet a nainštalovanú aplikáciu eID klient, ktorá je bezplatná. Adekvátne je vybaviť si aj zaručený elektronický podpis na oddelení dokladov Polície, kde nahrajú príslušné kvalifikované certifikáty.

Prihlásiť sa do elektronickej schránky je možné cez ikonku „Prihlásiť sa na portál“ na internetovej stránke www.slovensko.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Želáme pekný zvyšok dňa.