Zakladanie spoločností Žilina

Zakladanie spoločností

Založíme Vám obchodnú spoločnosť na kľúč alebo môžeme byť vaším sprievodcom. Poskytneme vám všetky nevyhnutné podklady na založenie spoločnosti a prevedieme vás celým postupom zakladania. Nemusíte dokonale rozumieť danej problematike a právnym predpisom nevyhnutným pre zápis do Obchodného registra. S nami je proces založenia spoločnosti veľmi jednoduchý.

Personálne poradenstvo Žilina

Personálne poradenstvo

Mzdy a personalistika sú súčasťou tradičných účtovníckych služieb. My však ponúkame poradenstvo, ktoré zahŕňa vytváranie pracovných zmlúv, zmlúv o zodpovednosti za škody až po zmluvy o ukončení pracovného pomeru.

Zobraziť viac >>

Marketingové poradenstvo Žilina

Marketingové poradenstvo

Uvedomujeme si, že Váš úspech znamená aj náš úspech, preto poskytujeme všetkým našim klientom marketingovo poradenskú činnosť zdarma.

Zobraziť viac >>

Finančné poradenstvo Žilina

Finančné poradenstvo

Pre vašu spoločnosť zabezpečíme optimálne poistenie automobilov, majetku, pohľadávok a ďalšie špeciálne druhy poistenia pod jednou strechou. Spolupracujeme s mnohými domácimi a zahraničnými poisťovňami, a preto vieme nájsť najlepšiu cenu a najlepšie podmienky pre poistenie.

Zobraziť viac >>

Energetické poradenstvo Žilina

Energetické poradenstvo

Znížime vaše náklady v oblasti energií.
Spolupracujeme so silnými obchodnými partnermi, ktorí poskytujú trvalú záruku najnižších cien energií na trhu.

Vedenie jednoduchého účtovníctva Žilina

Jednoduché účtovníctvo

Účtovníctvo spravujeme živnostníkom – platcom DPH, neplatcom DPH, zamestnávateľom ale aj malým živnostníkom, ktorí naše služby využijú iba raz za rok.

Zobraziť viac >>

Vedenie podvojného účtovníctva Žilina

Podvojné účtovníctvo

Ako skúsení odborníci sa staráme o komplexnú agendu podnikateľov tak, aby mali čas sa venovať svojej podnikateľskej činnosti a my sme boli ich najspoľahlivejší obchodný partner.

Výkazníctvo - reporting Žilina

Výkazníctvo – reporting

Informácie z výkazov uľahčujú rozhodovanie v dôležitých otázkach vedenia vašej spoločnosti. Reporting je jednou zo súčastí manažérskeho informačného systému. V praxi malých a stredných firiem je jedným z kľúčových prostriedkov na dosiahnutie správnych rozhodnutí.

Zobraziť viac >>

Rekonštrukcia účtovníctva, daňové priznanie Žilina

Rekonštrukcia účtovníctva

V prípade podozrenia na chybné účtovanie, nesprávny výpočet hospodárskeho výsledku alebo zle odvedenej a vypočítanej dane vám dokážeme spätne zrekonštruovať celú Vašu agendu.

Zobraziť viac >>

Služby pre podnikateľov Žilina

Nadštandardné služby v cene

V rámci základných služieb ekonomického a účtovného poradenstva ponúkame klientom poradenstvo aj v nasledovných oblastiach:

  • Spracovávanie podkladov pre peňažné ústavy;
  • Daňová optimalizácia;
  • Zodpovedanie účtovných, daňových a mzdových otázok;
  • Poradenstvo v oblasti produktivity, optimalizácie a znižovania nákladov;
  • Poradenstvo pri zmenách foriem podnikania, ukončení činnosti a pod.;
  • Spracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc a mnoho ďalších.