<- Späť na blog

Aký je rozdiel medzi zálohovou faktúrou a predfaktúrou?

2. augusta 2016

Zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty pojmy ako predfaktúra alebo zálohová faktúra nepozná. V zákone v § 71 je definovaný len pojem faktúra.

 

Pojmy zálohová faktúra, predfaktúra, preddavková faktúra a podobne sa však často vyskytujú v účtovných programoch. Rozdiely medzi jednotlivými typmi dokladov často závisia od konkrétneho účtovného programu. Každý účtovný program môže tieto pojmy používať odlišne.

 

Rozdiely v jednotlivých typoch dokladov:

 

Predfaktúra – Doklad, ktorým žiadam o zaplatenie preddavku (firma zatiaľ neprijala žiadnu zálohu)

–  vyčíslená len celková suma;
–  nemá rozpis DPH;
–  nedaňový doklad;
–  neúčtovný doklad.

 

Zálohová faktúra – Doklad, ktorý vystavím do 15 dní po prijatí platby ak ešte nemôžem vystaviť faktúru (napr. z dôvodu, že predmet dodávky ešte nebol dodaný)

–  vystavuje sa len na účely vyúčtovania DPH;
–  vystavujú len platcovia DPH;
–  má rozpis DPH;
–  daňový doklad;
–  účtovný doklad.

 

Faktúra – Vyúčtovacia faktúra–  vystavuje sa pri dodaní služby alebo tovaru;
–  má rozpis DPH;
–  ak vznikla po vystavení dokladu v bode 2, musí obsahovať prehľad vyfaktúrovaných preddavkov;
–  daňový doklad;
–  účtovný doklad.