<- Späť na blog

Cestovné náhrady ako uznateľný daňový výdavok

3. októbra 2016

Pracovnou cestou sa rozumie vykonávanie svojej práce na inom mieste, než je dohodnuté v pracovnej zmluve. Pracovnou cestou može byť seminár, veľtrh, stretnutia s klientami, dodávateľmi a iné.

 

cestovne-nahrady

 

Pracovná cesta sa do nákladov aplikuje cez vyplatené cestovné náhrady, ktoré pozostávajú z nasledovných položiek:

  1. Cestovné – verejný dopravný prostriedok alebo vlastné auto
  2. Ubytovanie
  3. Stravné – v závislosti od dĺžky pracovného dňa prináleží zamestnancovi, spoločníkovi či SZČO určitá suma, ktorá je od 4,20 do 9,80 Eur v rámci SR
  4. Ostatné výdavky – tu patrí napr. parkovné alebo diaľničná známka
  5. Poistenie
  6. Vreckové – iba v prípade zahraničnej pracovnej cesty

Najčastejšie sa stretávame s pracovnou cestou zamestnanca. Organizácia, v ktorej zamestnanec pracuje je povinná vyplatiť cestovné náhrady = súčet vymenovaných položiek. Vreckové je jediná položka, ktorá u zamestnanca podlieha daniam a odvodom. V prípade, že zamestnanec použije na pracovnú cestu vlastný dopravný prostriedok, spotreba sa stanoví na základe oficiálnych štatistických cien.

 

SZČO môžu uplatniť cestovné náhrady rovnako ako zamestnanci, teda ako súčet vymenovaných položiek. V prípade, že SZČO použije na pracovnú cestu vlastný dopravný prostriedok, je jeho povinnosťou zdokladovať cenu PHM bločkami.

 

Na spoločníka s.r.o. sa podľa zákona o dani z príjmov pozeráme ako na zamestnanca. Spôsob uplatnenia cestovných náhrad je totožný so zamestnancom. Vyplatené cestovné náhrady si môže podnik dať do nákladov.

 

Ak chceme uplatniť daňový výdavok, je nevyhnutné zdokladovanie cestovných náhrad. Je možné použiť doklady o ubytovaní, cestovné či iné doklady súvisiace s pracovnou cestou. Tiež je potrebné vystaviť aj správu z pracovnej cesty, kde sa podrobne uvedie účel cesty.

 

Vzorový cestovný príkaz nádete tu: VZOR – Cestovný príkaz.

 

Želáme príjemný zvyšok dňa. :)