<- Späť na blog

Prehľad daňových kontrol v roku 2015

9. augusta 2016

Aké dane kontrolovali daňoví kontrolóri a koľko ich vykonali? Prinášame vám výsledky ukončených daňových kontrol.

isifa-com-kontrola-proverka-lupa-bezpecnost-bezpeci-1

 

Sumár daňových kontrol za rok 2015

Daňoví kontrolóri ukončili v roku 2015 spolu 10 416 kontrol z čoho v 54 % prípadoch skončila daňová kontrola bez nálezu. Nezrovnalosti našli daňoví kontrolóri až u 46 % daňových subjektov.

Najviac sa kontrolovali nadmerné odpočty dane z pridanej hodnoty. Z celkového počtu daňových kontrol tvorili kontroly nadmerných odpočtov DPH až 65 %. Najmenej kontrolovanou daňou bola daň z motorových vozidiel. V roku 2015 sa vykonalo 11 daňových kontrol tohto typu dane, pričom všetky daňové kontroly boli ukončené s nálezom.

Z celkového počtu ukončených kontrol DPH bolo až 79 % zameraných na kontrolu nadmerného odpočtu.

 

Daňové kontroly podľa krajov

Počet kontrol v jednotlivých krajoch bol celkom vyrovnaný. Najviac daňových kontrol pripadá na Daňový úrad Bratislava, ktorý v roku 2015 ukončil 1 582 daňových kontrol. Najmenej daňových kontrol ukončil Daňový úrad Trnava, a to vo výške 1 118. Daňový úrad Žilina uskutočnil v roku 2015 celkom 1294 čo je značný pokles oproti roku 2012, kedy vykonala ž 1914 kontrol.

 

Prehľad uložených pokút

Daňové úrady uložili v roku 2015 pokuty vo výške 4,8 mil. eur. Najvyššiu sumu pokút uložil Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (1,9 mil. eur). Medzi vybrané daňové subjekty patria finančné inštitúcie ako banky, poisťovne, zaisťovne a taktiež subjekty, ktoré dosiahli ročný obrat nad 40 miliónov eur. Za daňové úrady, ktoré zodpovedajú za kontrolu „bežných“ daňových subjektov uložil najvyššiu sumu pokút Daňový úrad Bratislava (1,2 mil. eur) a najnižšiu sumu pokút Daňový úrad Košice (5 782 eur). Pri všetkých ukončených daňových kontrolách zamerané na daň z motorových vozidiel boli s nálezom, avšak daňové úrady pri týchto kontrolách pokuty v roku 2015 neuložili.

 

Výška dorubenej dane

V rámci ukončených daňových kontrol vyrubli daňové úrady viac ako 532 miliónov eur. Inými slovami, štát v rámci kontrolnej činnosti vybral na daniach o viac ako pol miliardy euro viac. Priemerná výška dorubenej dane na jeden daňový úrad je necelých 60 mil. eur. Daň v najvyššej sume dorubil Daňový úrad Bratislava, viac ako 102 mil. euro.

 

Kontrola registračných pokladníc

V roku 2015 daňové úrady vykonali celkovo 7 629 kontrol používania elektronických registračných pokladníc, v 15 % zistili nedostatky a uložili pokuty v celkovej sume 369 970 eur.

 

Kontroly klientov spoločnosti Umbrella FF

Za rok 2015 boli u našich klientov vykonané 2 daňové kontroly, ktoré skončili bez nálezu a pri ktorých nám obidve kontrolné dvojice dali na javo, že je radosť s nami spolupracovať. :)

 

Želáme príjemný zvyšok dňa.